Archeopark pravěku Všestary

9. května 2023
Archeopark pravěku Všestary

Archeopark ve Všestarech připravil pro žáky šestého ročníku naší školy pravou cestu do pravěku. Cílem exkurze bylo seznámit se s životem v pravěku prostřednictvím tzv. živé archeologie. 

Expozice Archeoparku je rozdělena do dvou částí - vnitřní a venkovní. V rámci venkovní expozice si žáci prohlédli ukázky pravěkých staveb jako je neolitický dům, polozemnice, rondel a pravěké pohřebiště s mohylami a také si vyzkoušeli nejrůznější pravěké činnosti - drcení obilí, broušení kamenných seker, obdělávání pole dřevěnými nástroji, práci s replikami pravěkých seker. 

Ve vnitřní expozici zaujal žáky osm metrů dlouhý model pravěké krajiny, rekonstrukce archeologických vykopávek a jeskyně s pozůstaky zvířat a lidí. 

Program exkurze byl ukončen zhlédnutím videa, které zachycovalo pravěké technologie a řemesla.

Mgr. Eva Valentová

Fotogalerie