9. ročník - Volba povolání - beseda

19. listopadu 2023
9. ročník - Volba povolání - beseda

Ve čtvrtek 16. 11. zavítali mezi vycházející žáky zástupci Úřadu práce v Pardubicích. Protože se blíží termín podání přihlášek na střední školy s talentovou zkouškou (do 30. 11. 2023), bylo dobré si připomenout základní informace i s dalšími specialisty. Žáci tedy informace získávají nejen od výchovného poradce a školního psychologa, ale i od dalších odborníků a na výstavách středních škol nebo na dnech otevřených dveří.

První dotazy patřily tomu, zda jsou již žáci rozhodnutí ke studiu určité střední školy nebo oboru vzdělávání. Příjemným zjištěním bylo, že většina z nich již má ve svém dalším směřování jasno minimálně v oboru, který chtějí studovat.  Pokračovalo se připomenutím možností získání informací o sobě - testech profesní orientace, který již většina vycházejících žáků absolvovala u paní školní psycholožky, skupinový workshop na toto téma si všichni vyzkoušeli v říjnu v Centru celoživotního vzdělávání v Pardubicích na Gymnáziu Mozartova.

Dále to byly možnosti získání informací o středních školách a oborech. I zde se ukázalo, že mají naši žáci dobré povědomí o jednotlivých webových stránkách, které jim v tomto mohou pomoci.

Praktické úkoly byly zaměřeny na problematiku jednotlivých povolání a na to, co bych měl o povolání vědět, aby mě pak tyto informace nepřekvapily v praxi. Pracovní prostředí, pracovní pomůcky, spolupráce s dalšími pracovníky, hlavní pracovní činnosti, které se ode mě očekávají, a další.

Následujícím tématem byly kódy jednotlivých oborů a rozdělení oborů do skupin. Maturitní obory, kombinované obory, obory s výučním listem nebo obory, které jsou zaměřené více na praxi než teoretické vzdělání. Prostor byl samozřejmě věnován i dotazům žáků.

Věřím, že byl dvouhodinový program pro žáky přínosný. Že i Ti, kteří byli na začátku nerozhodnutí, se přiblížili odpovědi na otázku: „Kam po devítce?”.

Mgr. Olga Doskočilová

Fotogalerie