Placení obědů

Platba obědů probíhá pouze bezhotovostní formou. Níže nalezenete podrobnější informace.

Bezhotovostní platba

Číslo účtu: 00019-1201094319/0800
Variabilní symbol: evidenční číslo žáka
Konstantní symbol: 0379

Tato úhrada probíhá zálohově vždy ke 20. dni v měsíci na následující měsíc. Výše úhrady je určena stářím žáka následovně:

Věk žáka Cena oběda Záloha předem
6 - 10 let 30,- Kč 600,- Kč
11 - 14 let 32,- Kč 640,- Kč
15 a více let 33,- Kč 660,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna.

Odhlášení oběda

Pro odhlášení oběda přejděte do aplikace Strava.cz.