Placení obědů

Na tomto místě získáte informace o způsobech platby za stravu a výši těchto plateb.

Úhrada stravného je prováděna těmito způsoby:

Bezhotovostní platba

Číslo účtu: 00019-1201094319/0800
Variabilní symbol: evidenční číslo žáka
Konstantní symbol: 0379

Tato úhrada probíhá zálohově vždy ke 20. dni v měsíci na následující měsíc. Výše úhrady je určena stářím žáka následovně:

Věk žáka Cena oběda Záloha předem
7 - 10 let 24,- Kč 480,- Kč
11 - 14 let 26,- Kč 520,- Kč
15 a více let 27,- Kč 540,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna.

Hotovostní platba

Hotovostní platbu na měsíc říjen lze uskutečnit u vedoucí školní jídelny (vstup zadním vchodem školy) a to takto:

  • pondělí 24. 9. od 7:30 do 12:00 a od 12:30 do 14:00
  • úterý 25. 9. od 7:30 do 12:00 a od 12:30 do 14:00

Odhlášení oběda

Pro odhlášení oběda přejděte do aplikace Strava.cz.