Podzimní čarování

31. října 2019

Web %c5%a1d

Pojďte si s námi vyprávět o svátku svatého Martina, vyrábět věci s podzimní tématikou, cvičit s hudbou i dál sportovat venku na hřišti, dokud nám to počasí dovolí. Pojeďte s námi prozkoumat historii Vánoc na zámku Žleby.

Odpočinková činnost
- rozhovory s dětmi, četba nebo poslech pohádek, stolní společenské hry, hry dle vlastního výběru a přání dětí, povídání o Sv. Martinovi, vyprávění o slušném chování

Rekreační činnost
- pohybové hry na hřišti, závodivé hry s pravidly, míčové hry

Zájmová činnost
- pracovní (sestavování výrobků z přírodnin, lepení, stříhání, pečení, vyrábění bramborových tiskátek, stavba domečků z přírodnin na školním hřišti)
- přírodovědná (vědecké pokusy, pozorování změn v přírodě, rozdíly mezi stromy jehličnatými a listnatými, sledování proměnlivosti počasí)
- estetická - hry s barvami – zapouštění, obtiskování, malování obrázku Sv. Martina
- literárně dramatická – dramatizace příběhu o sv. Martinovi, výroba loutek a
hraní divadla, dramatizace slušného chování – chování ke kamarádům, dospělým
- sportovní – cvičení s hudbou, florbal, fotbal na školním hřišti

Příprava na vyučování
- opakování a procvičování poznatků formou hádanek a didaktických her, udržování pořádku ve svých věcech, úklid pomůcek při odchodu

Společné akce
VÍTÁNÍ SV. MARTINA – tematické hry na hřišti
27.112019 – Projektový den – Historie vánoc na zámku Žleby
28. 11. 2019 – Projektový den – Historie vánoc na zámku Žleby

Mgr. Věra Ryšavá

Mgr. Olga Doskočilová

Barevný podzim 30. září 2019