Hurá prázdniny

2. června 2019

Pes

Čekání na prázdniny nám ve školní družině zpříjemní měsíc se zvířátky. Budeme je pozorovat, malovat i modelovat a nakonec je i navštívíme na cvičišti agility v Sezemicích. Se školní družinou se letos rozloučíme pěším výletem do Počapel.

Odpočinková činnost
- rozhovory s dětmi o bezpečnosti o prázdninách, četba na pokračování, stolní společenské hry, volné hry dětí s hračkami, prohlížení knih a časopisů, poslech populárních písní

Rekreační činnost
- pohybové hry na hřišti, hry na písku, diskotéka na školním hřišti, postřehové hry

Zájmová činnost
- pracovní (výzdoba oddělení ŠD, příprava dinosauřích jídel, úklid hraček v ŠD, modelování zvířátek, vystřihování a lepení pejsků)

- přírodovědná (zábavné pokusy, pozorování změn v přírodě, pozorování zvířat na hřišti, letní tematické vycházky)

- estetická – kreslení na látku, šití, hudební hry

- sportovní – netradiční sportovní disciplíny, vodní radovánky, pěší turistika, turnaj ve vybíjené, základy kopané

Příprava na vyučování
- osmisměrky, hádanky a křížovky na téma prázdniny, udržování pořádku vesvých věcech a v ŠD  oddělení

Společné akce
Den dětí v ŠD - Agility
Pěší výlet do Počapel
Týden se zvířátky

Mgr. Věra Ryšavá

Mgr. Olga Doskočilová

Duhová kvetoucí příroda 2. května 2019