Hurá prázdniny

2. června 2021

Těšíme se na prázdniny. Pojďte si s námi užít poslední měsíc tohoto školního roku. Budeme tvořit, zpívat, hrát si i sportovat. Nebude chybět projektový den, kdy se vypravíme za zvířátky do ZOO Chleby.

Odpočinková činnost
- rozhovory s dětmi o bezpečnosti o prázdninách, četba na pokračování, stolní společenské hry, volné hry dětí s hračkami, prohlížení knih a časopisů, poslech populárních písní

Rekreační činnost
- pohybové hry na hřišti, hry na písku, diskotéka na školním hřišti, postřehové hry

Zájmová činnost
- pracovní (výzdoba oddělení ŠD, úklid hraček v ŠD, modelování zvířátek, vystřihování a lepení mořských živočichů, tvoření pirátů)
- přírodovědná (zábavné pokusy, pozorování změn v přírodě, pozorování zvířat na hřišti, letní tematické vycházky)
- estetická – kreslení na látku, šití, malování pirátských lodí, hudební hry, nácvik tanečních vystoupeních
- sportovní – netradiční sportovní disciplíny, vodní radovánky, pěší turistika, turnaj ve vybíjené, základy kopané

Příprava na vyučování
- osmisměrky, hádanky a křížovky na téma prázdniny, udržování pořádku ve svých věcech a v ŠD oddělení, hry na rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti

Společné akce
Den dětí v ŠD
Pěší výlet do Počapel
Týden se zvířátky
21.6.2021 – Projektový den mimo ŠD – ZOO Chleby

Mgr. Věra Ryšavá

Mgr. Olga Doskočilová

Duhová kvetoucí příroda 7. května 2021