Podzimní čarování

31. října 2018

Dru%c5%beina

Seznámíme se s svátkem Halloween a přivítáme Svatého Martina, který k nám možná přijede na bílém koni. Budeme zpívat, malovat, hrát divadlo a pozorovat přírodu kolem nás. Nezapomeneme ani na sportovní aktivity.

Odpočinková činnost
- rozhovory s dětmi, četba nebo poslech pohádek, stolní společenské hry, hry dle vlastního výběru a přání dětí, vyprávění o Halloweenu, povídání o Sv. Martinovi, vyprávění o slušném chování

Rekreační činnost
- pohybové a postřehové hry na hřišti, míčové hry, honičky

Zájmová činnost
- pracovní (sestavování výrobků z přírodnin, výroba Halloweenských      masek, lepení, stříhání, výroba kytek z listí, vyrábění bramborových tiskátek, stavba domečků z přírodnin na školním hřišti)

- přírodovědná (vědecké pokusy, pozorování změn v přírodě, rozdíly mezi stromy jehličnatými a listnatými, sledování proměnlivosti počasí)

- estetická - hry s barvami – zapouštění, obtiskování, výstava Halloweenských výkresů, malování obrázku Sv. Martina

- literárně dramatická – dramatizace příběhu o sv. Martinovi, výroba loutek a hraní divadla, dramatizace slušného chování – chování ke kamarádům, dospělým

- sportovní – cvičení s hudbou, florbal, fotbal na školním hřišti

Příprava na vyučování
- opakování a procvičování poznatků formou hádanek a didaktických her, udržování pořádku ve svých věcech, úklid pomůcek při odchodu

Společné akce
TAJEMNÁ KOMNATA – prohlídka strašidelně vyzdobené komnaty

VÍTÁNÍ SV. MARTINA – tematické hry na hřišti

Mgr. Věra Ryšavá

Mgr. Olga Doskočilová

Barevný podzim 3. října 2018