Bílá zima

1. února 2018

Olympi%c3%a1da

Celý únor žijeme olympiádou stejně jako celý svět. Nezapomeneme ale ani na malování, vyrábění a oblíbené scénky. A opět společně navštívíme kino.

Odpočinková činnost
- rozhovory s dětmi, četba na pokračování, poslech pohádek, stolní společenské hry, hry dle vlastního výběru a přání dětí, vyprávění o slušném chování

Rekreační činnost
- pohybové hry na hřišti, hry na sněhu, klouzání, koulování, jízdy na kluzácích

Zájmová činnost
- pracovní (výroba papírových masek na Masopust, výroba dárků    k zápisu do 1. tříd, výzdoba ŠD na Masopust)

- přírodovědná (vědecké pokusy, pozorování změn v přírodě, určování stop zvířat ve sněhu, zimní tematické vycházky)

- estetická - malování žehličkou, zapouštění barev, malování oblíbeného sportovce

- literárně dramatická – dramatizační scénky na chování v kině, divadle, obchodě a jejich následný rozbor

- sportovní – sportovní hry v tělocvičně, nácvik tanečního vystoupení,
Olympiáda v ŠD

Příprava na vyučování
- hry cvičící pozornost, postřeh a paměť (puzzle, piškvorky)

Společné akce
Návštěva multikina – výlet za pohádkou 
Masopust v ŠD – zábavné odpoledne se soutěžemi
Zimní Olympiáda v ŠD

Olga Doskočilová

Zimní radovánky 3. ledna 2018