Hurá prázdniny

9. června 2022

Hurá prázdniny

Školní rok rychle utíká a do prázdnin již zbývá pouze chvilička. V červnu se v ŠD budeme věnovat hlavně zvířátkům a hrám na školním hřišti. Nezapomeneme ani na oblíbené tvoření a kreslení, zpívání ani luštění osmisměrek.

Odpočinková činnost
- rozhovory s dětmi o bezpečnosti o prázdninách, četba na pokračování, stolní společenské hry, volné hry dětí s hračkami, prohlížení knih a časopisů, poslech populárních písní

Rekreační činnost
- pohybové hry na hřišti, hry na písku, diskotéka na školním hřišti, postřehové hry

Zájmová činnost
- pracovní (výzdoba oddělení ŠD, úklid hraček v ŠD, modelování zvířátek, vystřihování a lepení mořských živočichů, tvoření pirátů)

- přírodovědná (zábavné pokusy, pozorování změn v přírodě, pozorování zvířat na hřišti, letní tematické vycházky)

- estetická – kreslení na látku, malování pirátských lodí, hudební hry, nácvik tanečních vystoupeních

- sportovní – netradiční sportovní disciplíny, vodní radovánky, pěší turistika, turnaj ve vybíjené, základy kopané

Příprava na vyučování
- osmisměrky, hádanky a křížovky na téma prázdniny, udržování pořádku ve svých věcech a v ŠD oddělení, hry na rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti

Společné akce
 Den dětí v ŠD

Pěší výlet do Počapel

Týden se zvířátky

Mgr. Věra Ryšavá

Mgr. Olga Doskočilová

Barevný svět 8. dubna 2022