Hurá prázdniny

4. června 2018

Dinosaur 3414160 960 720

V červnu nás čeká setkání s dinosaury i pěší výlet. Užijeme si pobytu na čerstvém vzduchu při sportovních aktivitách i přírodovědných pokusech. Osmisměrky i křížovky nám svými tajenkami připomenou blížící se prázdniny.

Odpočinková činnost
- rozhovory s dětmi o bezpečnosti o prázdninách, četba na pokračování, stolní společenské hry, volné hry dětí s hračkami, prohlížení knih a časopisů, poslech populárních písní

Rekreační činnost
- pohybové hry na hřišti, hry na písku, diskotéka na školním hřišti, postřehové hry

Zájmová činnost
- pracovní (výzdoba oddělení ŠD a hřiště dinosauřími motivy, příprava dinosauřích jídel, úklid hraček v ŠD, modelování zvířátek, vystřihování a lepení dinosaurů)

- přírodovědná (zábavné pokusy, pozorování změn v přírodě, pozorování zvířat na hřišti, letní tematické vycházky)

- estetická – kreslení na látku, šití, hudební hry

- sportovní – netradiční sportovní disciplíny, vodní radovánky, pěší turistika, turnaj ve vybíjené, základy kopané

Příprava na vyučování
- osmisměrky, hádanky a křížovky na téma prázdniny, udržování pořádku ve svých věcech a v ŠD oddělení

Společné akce
Den dětí v ŠD
Pěší výlet do Počapel
Po stopách dinosaurů

Olga Doskočilová

Duhová kvetoucí příroda 3. května 2018