Kritéria přijímání dětí do školní družiny pro školní rok 2022/2023

23. června 2022

Seznamte se s kritérii pro přijímání dětí do školní družiny pro školní rok 2022/2023. Zápis do ŠD proběhne dne 1. 9. 2022 od 7.30 do 12.00. Přihlášky lze odevzdat osobně v den zápisu, elektronicky SCAN na e-mailovou adresu vera.rysava@zssezemice.cz

Přihláška do ŠD bude k dispozici u zápisu nebo je k dispozici na webových stránkách školy
zde

Mgr. Věra Ryšavá

Mgr. Olga Doskočilová

Dokumenty ke stažení