Třída 2.C

Vybrat jinou třídu.

třída 2.C — Mgr. Denisa Sitová

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20
pondělí Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Hudební výchova Prvouka
úterý Český jazyk a literatura Matematika Pracovní činnosti Český jazyk a literatura
středa Anglický jazyk Tělesná výchova Matematika Český jazyk a literatura Prvouka
čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Výtvarná výchova Český jazyk a literatura
pátek Tělesná výchova Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura

Seznam tříd