Třída 1.C

Vybrat jinou třídu.

třída 1.C — Mgr. Denisa Sitová

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25
pondělí Český jazyk a literatura Tělesná výchova Matematika Český jazyk a literatura
úterý Český jazyk a literatura Výtvarná výchova Český jazyk a literatura Hudební výchova
středa Anglický jazyk Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura
čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Pracovní činnosti
pátek Tělesná výchova Matematika Český jazyk a literatura Prvouka

Seznam tříd