Třída 9.B

třída 9.B – Mgr. Radka Svatoňová
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20 12:30 – 13:15 13:25 – 14:10 14:15 – 15:00
pondělí Svět práce a digitálních technologií Fyzika Fyzika Svět práce a digitálních technologií Výtvarná výchova Český jazyk a literatura Německý jazyk Ruský jazyk Matematika
úterý Český jazyk a literatura Tělesná výchova Chemie Matematika Matematika Chemie Konverzace v anglickém jazyce Cvičení z českého jazyka Badatelství Cvičení z matematiky Anglický jazyk Výchova k občanství
středa Přírodopis Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti Přírodopis Dějepis Matematika Anglický jazyk Společenskovědní seminář
čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Přírodopis Německý jazyk Ruský jazyk Hudební výchova Tělesná výchova Fyzika
pátek Dějepis Chemie Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Matematika Český jazyk a literatura

Ve třídě je 29 žáků – 15 dívek a 14 chlapců.

Seznam tříd