Třída 7.B

Vybrat jinou třídu.

třída 7.B — Mgr. Radka Svatoňová

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15 13:25 - 14:10 14:15 - 15:00
pondělí Dějepis Český jazyk a literatura Matematika Výchova k občanství Tělesná výchova Anglický jazyk
úterý Přírodopis Matematika Český jazyk a literatura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Fyzika Zeměpis Zeměpis Fyzika
středa Anglický jazyk Český jazyk a literatura Matematika Hudební výchova Tělesná výchova Sport a pohybová výchova
čtvrtek Anglický jazyk Zeměpis Fyzika Komunikační dovednosti Matematika Matematika Komunikační dovednosti Výchova ke zdraví Svět práce a digitálních technologií Svět práce a digitálních technologií Výchova ke zdraví
pátek Matematika Český jazyk a literatura Dějepis Přírodopis Přírodopis Dějepis Příprava pokrmů Příprava pokrmů

Seznam tříd