Třída 6.B

Vybrat jinou třídu.

třída 6.B — Mgr. Radka Svatoňová

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15
pondělí Anglický jazyk Výchova ke zdraví Přírodopis Fyzika Fyzika Přírodopis Český jazyk a literatura Tělesná výchova
úterý Zeměpis Český jazyk a literatura Hudební výchova Matematika Svět práce a digitálních technologií Informatika Informatika Svět práce a digitálních technologií
středa Přírodopis Dějepis Matematika Český jazyk a literatura Tělesná výchova Tvořivé činnosti
čtvrtek Matematika Výchova k občanství Anglický jazyk Zeměpis Sport a pohybová výchova
pátek Komunikační dovednosti Matematika Matematika Komunikační dovednosti Anglický jazyk Dějepis Výtvarná výchova Výtvarná výchova

Seznam tříd