Třída 5.B

Vybrat jinou třídu.

třída 5.B — Mgr. Lucie Klímová

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15
pondělí Český jazyk a literatura Matematika Přírodověda Hudební výchova Český jazyk a literatura
úterý Matematika Český jazyk a literatura Vlastivěda Pracovní činnosti Anglický jazyk Tělesná výchova
středa Matematika Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Přírodověda Anglický jazyk
čtvrtek Anglický jazyk Matematika Český jazyk a literatura Informatika Výtvarná výchova Výtvarná výchova
pátek Český jazyk a literatura Tělesná výchova Matematika Vlastivěda Český jazyk a literatura

Seznam tříd