Třída 9.A

třída 9.A – Ing. Silvie Penková
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20 12:30 – 13:15 13:25 – 14:10 14:15 – 15:00
pondělí Český jazyk a literatura Německý jazyk Ruský jazyk Matematika Přírodopis Chemie Chemie Přírodopis Tělesná výchova
úterý Svět práce a digitálních technologií Fyzika Fyzika Svět práce a digitálních technologií Anglický jazyk Výtvarná výchova Konverzace v anglickém jazyce Cvičení z českého jazyka Badatelství Cvičení z matematiky Komunikační dovednosti Matematika Matematika Komunikační dovednosti
středa Matematika Dějepis Německý jazyk Ruský jazyk Přírodopis Chemie Český jazyk a literatura
čtvrtek Matematika Anglický jazyk Český jazyk a literatura Hudební výchova Společenskovědní seminář Fyzika Tělesná výchova
pátek Německý jazyk Ruský jazyk Český jazyk a literatura Matematika Dějepis Anglický jazyk Výchova k občanství

Ve třídě je 30 žáků – 17 dívek a 13 chlapců.

Seznam tříd