Třída 5.A

Vybrat jinou třídu.

třída 5.A — Mgr. Iva Báchorová

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15
pondělí Český jazyk a literatura Matematika Přírodověda Výtvarná výchova Výtvarná výchova Český jazyk a literatura
úterý Anglický jazyk Český jazyk a literatura Matematika Tělesná výchova Informatika
středa Český jazyk a literatura Matematika Vlastivěda Pracovní činnosti Český jazyk a literatura
čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Tělesná výchova Přírodověda Český jazyk a literatura Anglický jazyk
pátek Český jazyk a literatura Matematika Vlastivěda Hudební výchova Anglický jazyk

Seznam tříd