Třída 6.A

Vybrat jinou třídu.

třída 6.A — Mgr. Vladimíra Maršálková

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15
pondělí Matematika Český jazyk a literatura Anglický jazyk Zeměpis Výtvarná výchova Výtvarná výchova
úterý Český jazyk a literatura Matematika Dějepis Anglický jazyk Výchova k občanství Tělesná výchova
středa Komunikační dovednosti Matematika Matematika Komunikační dovednosti Přírodopis Fyzika Fyzika Přírodopis Svět práce a digitálních technologií Informatika Informatika Svět práce a digitálních technologií
čtvrtek Anglický jazyk Výchova ke zdraví Zeměpis Český jazyk a literatura Sport a pohybová výchova
pátek Přírodopis Dějepis Matematika Hudební výchova Tělesná výchova Tvořivé činnosti

Seznam tříd