Třída 7.A

Vybrat jinou třídu.

třída 7.A — Mgr. Vladimíra Maršálková

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15 13:25 - 14:10 14:15 - 15:00
pondělí Anglický jazyk Matematika Český jazyk a literatura Tělesná výchova Výchova ke zdraví Svět práce a digitálních technologií Svět práce a digitálních technologií Výchova ke zdraví
úterý Český jazyk a literatura Dějepis Přírodopis Přírodopis Dějepis Matematika Fyzika Příprava pokrmů Příprava pokrmů
středa Komunikační dovednosti Matematika Matematika Komunikační dovednosti Zeměpis Tělesná výchova Anglický jazyk Sport a pohybová výchova
čtvrtek Matematika Český jazyk a literatura Anglický jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova Fyzika Zeměpis Zeměpis Fyzika
pátek Přírodopis Český jazyk a literatura Dějepis Výchova k občanství Matematika Hudební výchova

Seznam tříd