Třída 6.B

Vybrat jinou třídu.

třída 6.B — Mgr. Eva Valentová

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15
pondělí Matematika Český jazyk a literatura Anglický jazyk Hudební výchova Svět práce a digitálních technologií Informatika Svět práce a digitálních technologií Informatika
úterý Český jazyk a literatura Matematika Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Výchova ke zdraví
středa Výchova k občanství Přírodopis Fyzika Anglický jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova
čtvrtek Zeměpis Anglický jazyk Komunikační dovednosti Matematika Matematika Komunikační dovednosti Dějepis Sport a pohybová výchova Tvořivé činnosti
pátek Přírodopis Český jazyk a literatura Matematika Tělesná výchova Informatika Svět práce a digitálních technologií Informatika Svět práce a digitálních technologií

Seznam tříd