Třída 8.B

Vybrat jinou třídu.

třída 8.B — Mgr. Eva Valentová

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15 13:25 - 14:10 14:15 - 15:00
pondělí Přírodopis Německý jazyk Ruský jazyk Hudební výchova Komunikační dovednosti Matematika Matematika Komunikační dovednosti Fyzika
úterý Chemie Konverzace v anglickém jazyce Základy administrativy Matematika Anglický jazyk Tělesná výchova Dějepis Český jazyk a literatura
středa Fyzika Přírodopis Přírodopis Fyzika Německý jazyk Ruský jazyk Matematika Český jazyk a literatura Zeměpis
čtvrtek Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Chemie Svět práce a digitálních technologií Svět práce a digitálních technologií Chemie Matematika Výtvarná výchova
pátek Anglický jazyk Výchova k občanství Matematika Český jazyk a literatura Dějepis Tělesná výchova

Seznam tříd