Třída 7.B

Vybrat jinou třídu.

třída 7.B — Mgr. Eva Valentová

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15 13:25 - 14:10 14:15 - 15:00
pondělí Český jazyk a literatura Matematika Dějepis Anglický jazyk Příprava pokrmů Svět práce a digitálních technologií Svět práce a digitálních technologií Příprava pokrmů
úterý Matematika Přírodopis Český jazyk a literatura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Zeměpis
středa Matematika Hudební výchova Český jazyk a literatura Výchova ke zdraví Anglický jazyk Fyzika
čtvrtek Dějepis Matematika Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti Matematika Anglický jazyk Zeměpis Sport a pohybová výchova Svět práce a digitálních technologií Příprava pokrmů Příprava pokrmů Svět práce a digitálních technologií
pátek Český jazyk a literatura Matematika Přírodopis Fyzika Fyzika Přírodopis Výchova k občanství Tělesná výchova

Seznam tříd