Třída 6.B

Vybrat jinou třídu.

třída 6.B — Mgr. Eva Valentová

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15
pondělí Přírodopis Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Svět práce a digitálních technologií Informatika Svět práce a digitálních technologií Informatika
úterý Dějepis Český jazyk a literatura Tělesná výchova Zeměpis Matematika Výchova ke zdraví
středa Matematika Přírodopis Fyzika Anglický jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova
čtvrtek Tělesná výchova Anglický jazyk Český jazyk a literatura Výchova k občanství Dějepis Sport a pohybová výchova Tvořivé činnosti
pátek Matematika Komunikační dovednosti Hudební výchova Komunikační dovednosti Matematika Zeměpis Informatika Svět práce a digitálních technologií Informatika Svět práce a digitálních technologií

Seznam tříd