Třída 7.A

Vybrat jinou třídu.

třída 7.A — Mgr. Pavel Firman

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15 13:25 - 14:10 14:15 - 15:00
pondělí Zeměpis Přírodopis Matematika Český jazyk a literatura Svět práce a digitálních technologií Svět práce a digitálních technologií
úterý Matematika Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti Matematika Dějepis Výchova k občanství Fyzika Anglický jazyk Tělesná výchova
středa Anglický jazyk Zeměpis Matematika Český jazyk a literatura Výtvarná výchova Výtvarná výchova
čtvrtek Přírodopis Fyzika Fyzika Přírodopis Matematika Český jazyk a literatura Výchova ke zdraví Sport a pohybová výchova Svět práce a digitálních technologií Příprava pokrmů Příprava pokrmů Svět práce a digitálních technologií
pátek Matematika Anglický jazyk Dějepis Tělesná výchova Hudební výchova Český jazyk a literatura

Seznam tříd