Třída 6.A

Vybrat jinou třídu.

třída 6.A — Mgr. Pavel Firman

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15
pondělí Přírodopis Anglický jazyk Zeměpis Matematika Svět práce a digitálních technologií Informatika Svět práce a digitálních technologií Informatika
úterý Matematika Český jazyk a literatura Tělesná výchova Dějepis Výtvarná výchova Výtvarná výchova
středa Český jazyk a literatura Fyzika Anglický jazyk Zeměpis Hudební výchova Výchova k občanství
čtvrtek Matematika Český jazyk a literatura Výchova ke zdraví Anglický jazyk Přírodopis Sport a pohybová výchova Tvořivé činnosti
pátek Dějepis Komunikační dovednosti Matematika Matematika Komunikační dovednosti Tělesná výchova Informatika Svět práce a digitálních technologií Informatika Svět práce a digitálních technologií

Seznam tříd