Třída 8.A

Vybrat jinou třídu.

třída 8.A — Mgr. Pavel Firman

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15 13:25 - 14:10 14:15 - 15:00
pondělí Matematika Fyzika Přírodopis Přírodopis Fyzika Český jazyk a literatura Dějepis Německý jazyk Ruský jazyk
úterý Český jazyk a literatura Konverzace v anglickém jazyce Základy administrativy Německý jazyk Ruský jazyk Matematika Chemie Tělesná výchova Anglický jazyk
středa Matematika Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Hudební výchova Fyzika
čtvrtek Zeměpis Matematika Komunikační dovednosti Přírodopis Dějepis Tělesná výchova Výtvarná výchova Komunikační dovednosti Matematika
pátek Výchova k občanství Matematika Český jazyk a literatura Chemie Svět práce a digitálních technologií Svět práce a digitálních technologií Chemie Anglický jazyk

Seznam tříd