Třída 6.A

Vybrat jinou třídu.

třída 6.A — Mgr. Pavel Firman

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15
pondělí Anglický jazyk Zeměpis Komunikační dovednosti Matematika Matematika Komunikační dovednosti Svět práce a digitálních technologií Informatika Svět práce a digitálních technologií Informatika
úterý Přírodopis Anglický jazyk Tělesná výchova Výchova k občanství Výtvarná výchova Výtvarná výchova
středa Dějepis Fyzika Výchova ke zdraví Matematika Hudební výchova Český jazyk a literatura
čtvrtek Tělesná výchova Český jazyk a literatura Zeměpis Matematika Přírodopis Sport a pohybová výchova Tvořivé činnosti
pátek Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Dějepis Informatika Svět práce a digitálních technologií Informatika Svět práce a digitálních technologií

Seznam tříd