Třída 8.B

Vybrat jinou třídu.

třída 8.B — Mgr. Marie Krátká

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15 13:25 - 14:10 14:15 - 15:00
pondělí Přírodopis Německý jazyk Ruský jazyk Český jazyk a literatura Tělesná výchova Matematika Anglický jazyk
úterý Fyzika Matematika Anglický jazyk Český jazyk a literatura Chemie Německý jazyk Ruský jazyk Dějepis
středa Matematika Přírodopis Zeměpis Konverzace v anglickém jazyce Cvičení z českého jazyka Komunikační dovednosti Hudební výchova
čtvrtek Český jazyk a literatura Německý jazyk Ruský jazyk Matematika Svět práce a digitálních technologií Chemie Chemie Svět práce a digitálních technologií Výtvarná výchova Tělesná výchova
pátek Anglický jazyk Matematika Výchova k občanství Dějepis Český jazyk a literatura Fyzika

Seznam tříd