Třída 7.B

Vybrat jinou třídu.

třída 7.B — Mgr. Marie Krátká

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15 13:25 - 14:10 14:15 - 15:00
pondělí Anglický jazyk Přírodopis Český jazyk a literatura Matematika Výtvarná výchova Výtvarná výchova
úterý Matematika Dějepis Fyzika Český jazyk a literatura Tělesná výchova Výchova k občanství Zeměpis
středa Matematika Anglický jazyk Komunikační dovednosti Přírodopis Výchova ke zdraví Hudební výchova
čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Fyzika Tělesná výchova Zeměpis Svět práce a digitálních technologií Příprava pokrmů Svět práce a digitálních technologií Příprava pokrmů
pátek Matematika Dějepis Český jazyk a literatura Anglický jazyk Sport a pohybová výchova Svět práce a digitálních technologií Svět práce a digitálních technologií

Seznam tříd