Třída 9.B

Vybrat jinou třídu.

třída 9.B — Mgr. Marie Krátká

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15 13:25 - 14:10 14:15 - 15:00
pondělí Komunikační dovednosti Výchova k občanství Matematika Německý jazyk Ruský jazyk Anglický jazyk Tělesná výchova
úterý Český jazyk a literatura Fyzika Matematika Hudební výchova Německý jazyk Ruský jazyk Konverzace v anglickém jazyce Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Přírodopis
středa Matematika Anglický jazyk Český jazyk a literatura Společenskovědní seminář Chemie Dějepis
čtvrtek Přírodopis Fyzika Český jazyk a literatura Matematika Výtvarná výchova Německý jazyk Ruský jazyk Tělesná výchova
pátek Matematika Chemie Svět práce a digitálních technologií Svět práce a digitálních technologií Chemie Český jazyk a literatura Anglický jazyk Dějepis

Seznam tříd