Třída 9.A

Vybrat jinou třídu.

třída 9.A — Mgr. Helena Kamenická

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15 13:25 - 14:10 14:15 - 15:00
pondělí Fyzika Český jazyk a literatura Anglický jazyk Dějepis Německý jazyk Ruský jazyk Společenskovědní seminář
úterý Matematika Český jazyk a literatura Chemie Svět práce a digitálních technologií Svět práce a digitálních technologií Chemie Výtvarná výchova Přírodopis Tělesná výchova
středa Matematika Dějepis Český jazyk a literatura Výchova k občanství Německý jazyk Ruský jazyk Anglický jazyk
čtvrtek Fyzika Přírodopis Tělesná výchova Matematika Český jazyk a literatura Matematika Německý jazyk Ruský jazyk
pátek Chemie Anglický jazyk Hudební výchova Matematika Konverzace v anglickém jazyce Cvičení z matematiky Cvičení z českého jazyka Komunikační dovednosti

Seznam tříd