Třída 9.B

Vybrat jinou třídu.

třída 9.B — Mgr. Olga Doskočilová

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15 13:25 - 14:10 14:15 - 15:00
pondělí Matematika Anglický jazyk Český jazyk a literatura Dějepis Chemie Svět práce a digitálních technologií Svět práce a digitálních technologií Chemie
úterý Český jazyk a literatura Německý jazyk Ruský jazyk Matematika Tělesná výchova Anglický jazyk Přírodopis Fyzika Fyzika Přírodopis
středa Chemie Německý jazyk Ruský jazyk Komunikační dovednosti Matematika Matematika Komunikační dovednosti Dějepis Výtvarná výchova
čtvrtek Matematika Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Hudební výchova Přírodopis Tělesná výchova Výchova k občanství
pátek Český jazyk a literatura Fyzika Český jazyk a literatura Konverzace v anglickém jazyce Cvičení z matematiky Matematika Společenskovědní seminář

Seznam tříd