Třída 9.B

Vybrat jinou třídu.

třída 9.B — Mgr. Šárka Kuldová

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15 13:25 - 14:10 14:15 - 15:00
pondělí Matematika Anglický jazyk Český jazyk a literatura Dějepis Chemie Svět práce a digitálních technologií Svět práce a digitálních technologií Chemie
úterý Český jazyk a literatura Německý jazyk Ruský jazyk Matematika Tělesná výchova Anglický jazyk Přírodopis Fyzika Fyzika Přírodopis
středa Chemie Německý jazyk Ruský jazyk Komunikační dovednosti Matematika Matematika Komunikační dovednosti Dějepis Výchova k občanství
čtvrtek Matematika Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Hudební výchova Přírodopis Tělesná výchova Výtvarná výchova
pátek Český jazyk a literatura Fyzika Český jazyk a literatura Konverzace v anglickém jazyce Cvičení z matematiky Matematika Společenskovědní seminář

Seznam tříd