Třída 8.B

Vybrat jinou třídu.

třída 8.B — Mgr. Šárka Kuldová

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15 13:25 - 14:10 14:15 - 15:00
pondělí Matematika Německý jazyk Ruský jazyk Český jazyk a literatura Dějepis Anglický jazyk Tělesná výchova
úterý Český jazyk a literatura Matematika Hudební výchova Chemie Svět práce a digitálních technologií Fyzika Svět práce a digitálních technologií Fyzika Německý jazyk Ruský jazyk
středa Anglický jazyk Matematika Komunikační dovednosti Přírodopis Zeměpis Komunikační dovednosti Matematika Dějepis
čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Fyzika Německý jazyk Ruský jazyk Tělesná výchova Konverzace v anglickém jazyce Cvičení z českého jazyka Výchova k občanství
pátek Chemie Matematika Výtvarná výchova Přírodopis Český jazyk a literatura Anglický jazyk

Seznam tříd