Třída 8.B

Vybrat jinou třídu.

třída 8.B — Mgr. Šárka Kuldová

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15 13:25 - 14:10 14:15 - 15:00
pondělí Německý jazyk Ruský jazyk Dějepis Matematika Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti Matematika Anglický jazyk Tělesná výchova
úterý Chemie Český jazyk a literatura Přírodopis Matematika Svět práce a digitálních technologií Fyzika Svět práce a digitálních technologií Fyzika Německý jazyk Ruský jazyk
středa Anglický jazyk Matematika Tělesná výchova Český jazyk a literatura Německý jazyk Ruský jazyk Dějepis
čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Anglický jazyk Fyzika Výtvarná výchova Konverzace v anglickém jazyce Cvičení z českého jazyka Výchova k občanství
pátek Matematika Přírodopis Chemie Hudební výchova Český jazyk a literatura Zeměpis

Seznam tříd