Třída 8.A

Vybrat jinou třídu.

třída 8.A — Mgr. Barbora Motyčková

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15 13:25 - 14:10 14:15 - 15:00
pondělí Český jazyk a literatura Matematika Chemie Německý jazyk Ruský jazyk Tělesná výchova Zeměpis
úterý Anglický jazyk Matematika Český jazyk a literatura Dějepis Fyzika Svět práce a digitálních technologií Svět práce a digitálních technologií Fyzika Výchova k občanství
středa Chemie Německý jazyk Ruský jazyk Přírodopis Tělesná výchova Matematika Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti Matematika
čtvrtek Německý jazyk Ruský jazyk Český jazyk a literatura Matematika Anglický jazyk Fyzika Hudební výchova Konverzace v anglickém jazyce Cvičení z českého jazyka
pátek Matematika Anglický jazyk Dějepis Český jazyk a literatura Přírodopis Výtvarná výchova

Seznam tříd