Třída 9.A

Vybrat jinou třídu.

třída 9.A — Mgr. Barbora Motyčková

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15 13:25 - 14:10 14:15 - 15:00
pondělí Chemie Svět práce a digitálních technologií Svět práce a digitálních technologií Chemie Tělesná výchova Český jazyk a literatura Německý jazyk Ruský jazyk Matematika
úterý Německý jazyk Ruský jazyk Fyzika Přírodopis Anglický jazyk Matematika Český jazyk a literatura Dějepis
středa Matematika Chemie Německý jazyk Ruský jazyk Tělesná výchova Český jazyk a literatura Společenskovědní seminář
čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Přírodopis Fyzika Výtvarná výchova Fyzika Přírodopis Anglický jazyk Hudební výchova
pátek Výchova k občanství Anglický jazyk Matematika Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti Matematika Dějepis Konverzace v anglickém jazyce Cvičení z matematiky

Seznam tříd