Třída 9.B

Vybrat jinou třídu.

třída 9.B — Mgr. Radka Svatoňová

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15 13:25 - 14:10 14:15 - 15:00
pondělí Český jazyk a literatura Německý jazyk Ruský jazyk Tělesná výchova Anglický jazyk Matematika Společenskovědní seminář
úterý Matematika Český jazyk a literatura Anglický jazyk Chemie Německý jazyk Ruský jazyk Svět práce a digitálních technologií Přírodopis
středa Komunikační dovednosti Dějepis Matematika Hudební výchova Fyzika Konverzace v anglickém jazyce Cvičení z matematiky
čtvrtek Matematika Přírodopis Německý jazyk Ruský jazyk Český jazyk a literatura Tělesná výchova Fyzika Výtvarná výchova
pátek Český jazyk a literatura Dějepis Anglický jazyk Chemie Matematika Výchova k občanství

Seznam tříd