Třída 9.B

Vybrat jinou třídu.

třída 9.B — Mgr. Radka Svatoňová

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15 13:25 - 14:10 14:15 - 15:00
pondělí Matematika Český jazyk a literatura Tělesná výchova Anglický jazyk Chemie Dějepis
úterý Matematika Český jazyk a literatura Anglický jazyk Společenskovědní seminář Německý jazyk Ruský jazyk Svět práce a digitálních technologií Přírodopis
středa Komunikační dovednosti Dějepis Německý jazyk Ruský jazyk Matematika Fyzika Konverzace v anglickém jazyce Cvičení z matematiky
čtvrtek Matematika Německý jazyk Ruský jazyk Přírodopis Tělesná výchova Český jazyk a literatura Fyzika Výtvarná výchova
pátek Český jazyk a literatura Chemie Anglický jazyk Matematika Hudební výchova Výchova k občanství

Seznam tříd