Třída 9.A

Vybrat jinou třídu.

třída 9.A — Mgr. Olga Doskočilová

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15 13:25 - 14:10 14:15 - 15:00
pondělí Český jazyk a literatura Německý jazyk Ruský jazyk Tělesná výchova Anglický jazyk Chemie Matematika
úterý Český jazyk a literatura Dějepis Anglický jazyk Matematika Německý jazyk Ruský jazyk Přírodopis Svět práce a digitálních technologií
středa Český jazyk a literatura Matematika Společenskovědní seminář Fyzika Výchova k občanství Konverzace v anglickém jazyce Cvičení z matematiky
čtvrtek Chemie Matematika Německý jazyk Ruský jazyk Přírodopis Tělesná výchova Výtvarná výchova Fyzika
pátek Český jazyk a literatura Matematika Anglický jazyk Komunikační dovednosti Dějepis Hudební výchova

Seznam tříd