Výsledky jednotné přijímací zkoušky na střední školy s maturitou 2017

19. října 2017

P%c5%99ij%c3%admac%c3%ad zkou%c5%a1ka web

V letošním školním roce byla poprvé zveřejněna srovnávací data výsledků přijímacích zkoušek na střední školy pro jednotlivé základní školy.

Z naší základní školy konalo tuto zkoušku 22 uchazečů o čtyřleté obory s maturitní zkouškou a 5 uchazečů o osmiletá gymnázia. U obou typů škol překonali naši žáci průměrný výsledek v rámci žáků základních škol z celé České republiky. Naši žáci ucházející se o čtyřleté obory byli v českém jazyce v průměru lepší než 68 procent všech uchazečů a v matematice lepší než 78 procent uchazečů. Naši žáci ucházející se o osmiletá gymnázia byli v českém jazyce v průměru lepší než 59 procent všech uchazečů a v matematice lepší než 53 procent uchazečů. Nejlepší uchazeči o studium čtyřletých oborů z naší školy patří v českém jazyce mezi 6 procent nejlepších a v matematice mezi 14 procent nejlepších žáků, kteří konali přijímací zkoušky v dubnu 2017. Nejlepší uchazeči o studium osmiletých gymnázií z naší školy patří v českém jazyce mezi 12 procent nejlepších a v matematice mezi 8 procent nejlepších žáků, kteří konali přijímací zkoušky v dubnu 2017. Všem absolventům naší školy gratulujeme ke skvělým výsledkům a přejeme mnoho úspěchů na vybrané střední škole.

Více informací a srovnání v rámci Pardubického kraje se dozvíte v přiložených dokumentech, které dala k dispozici společnost SCIO, která konání přijímacích zkoušek na střední školy s maturitní zkouškou a osmiletá gymnázia zajišťuje.

Mgr. Olga Doskočilová

Mgr. Olga Doskočilová

Soptíkovo lyžování 2017 - 2018 - Olešnice v Orlických horách 17. října 2017 Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2017/2018 21. října 2017