Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2018/2019

4. listopadu 2018

Obra%cc%81zek web

Přihlášku ke vzdělávání - studiu ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do 30. listopadu 2018 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou a do 1. března 2019 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky. V uvedených termínech musí být již přihlášky doručeny řediteli střední školy, nestačí je předat k doručení na poštu.

Termíny konání přijímacích zkoušek

Talentová zkouška se koná:

  • od 2. ledna do 15. února 2019 - gymnázium se sportovní přípravou
  • od 15. ledna do 31. ledna 2019 - konzervatoř
  • od 2. ledna do 15. ledna 2019 - ostatní obory vzdělání s talentovou zkouškou

Přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se mohou konat:

  • od 12. dubna do 28. dubna 2019 do oborů vzdělání s maturitní zkouškou
  • od 22. dubna do 30. dubna 2019 do ostatních oborů vzdělání

Jednotné zkoušky se konají v termínech stanovených MŠMT

Jednotné přijímací zkoušky

Studium                   1. řádný termín    2. řádný termín     Náhradní termín
Čtyřleté                   12. 4. 2019           15. 4. 2019           13. a 14. 5. 2019
Šestileté a osmileté    16. 4. 2019           17. 4. 2019           13. a 14. 5. 2019

Další informace o přijímacím řízení pro letošní školní rok i souhrnné informace z přijímacího řízení v loňském školním roce a informace o stipendiích poskytovaných Pardubickým krajem se dozvíte v přiložených dokumentech. V případě zájmu o konzultaci kontaktujte, prosím, výchovnou poradkyni.

Mgr. Olga Doskočilová

Školní program - školní online pokladna - návod k registraci 7. června 2018 Lyžařský kurz pro 8.ročník - aktuální informace 20. listopadu 2018