Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2017/2018

21. října 2017

Prijm zk 2017 stra%cc%81nka 01

Přihlášku ke vzdělávání - studiu ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do 30. listopadu 2017 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou a do 1. března 2018 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky. V uvedených termínech musí být již přihlášky doručeny řediteli střední školy, nestačí je předat k doručení na poštu.

Termíny konání přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se mohou konat:

  • od 12. dubna do 28. dubna do oborů vzdělání s maturitní zkouškou
  • od 22. dubna do 30. dubna do ostatních oborů vzdělání

Jednotné zkoušky se konají v termínech stanovených MŠMT

Jednotné přijímací zkoušky

Studium                 1. řádný termín   2. řádný termín   Náhradní termín
Čtyřleté                  12. 4. 2018         16. 4. 2018         10. a 11. 5. 2018
Šestileté a osmileté   13. 4. 2018        17. 4. 2018          10. a 11. 5. 2018

Další informace o přijímacím řízení se dozvíte v přiložených dokumentech i na setkání s výchovnou poradkyní a zástupci středních škol 19. prosince v 16 hodin v učebně fyziky a chemie naší školy. V případě zájmu o konzultaci kontaktujte, prosím, výchovnou poradkyni.

Mgr. Olga Doskočilová

Mgr. Olga Doskočilová

Výsledky jednotné přijímací zkoušky na střední školy s maturitou 2017 19. října 2017 Informace o funkci pověřence pro ochranu osobních údajů ZŠ Sezemice, okres Pardubice 19. dubna 2018