Dotazníkové šetření 2017

1. září 2017

V průběhu dubna 2017 proběhlo na naší škole dotazníkové šetření, kterého se zúčastnili rodiče a žáci všech ročníků.

Mimo jiné rodiče žáků na prvním stupni mohli projevit svůj zájem o zavedení elektronické žákovské knížky. Více rodičů se vyslovilo pro ponechání dosud používané papírové ŽK. Na druhém stupni naší ZŠ je již téměř rok elektronická ŽK používána a většině rodičů to vyhovuje více a upřednostňují ji před papírovou ŽK.

Dotazník dále například zjišťoval, jak využít peníze z výnosu sběru starého papíru. Většina rodičů i žáků z celé školy se vyslovila pro placení školného pro dívku Nidaar – adopce na dálku Ghana – probíhá již několikátým rokem.

V dotaznících byl také vyhrazen prostor pro náměty a připomínky rodičů a žáků. Tyto inspirativní náměty a připomínky lze konzultovat s třídními učiteli, popřípadě s vedením školy.

Za vyplnění dotazníků všem velmi děkujeme.  

Mgr. Marie Krátká

Mgr. Zuzana Brandová

Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech 12. srpna 2017 Informace o funkci pověřence pro ochranu osobních údajů ZŠ Sezemice, okres Pardubice 19. dubna 2018