Zápis

25. března 2019

Prvn%c3%ad t%c5%99%c3%adda jak zvl%c3%a1dnout

Podrobné informace k zápisu do 1. ročníku

naleznete v příloze.

Mgr. Zuzana Brandová

Ke stažení

Zápis.pdf 378 KB
Slunečné zprávy z hor - ZLVK - 8. ročník 23. března 2019 Technohrátky – SOU plynárenské Pardubice 4. dubna 2019