Výuka od 4. ledna 2021

28. prosince 2020

Výuka od 4. ledna 2021

Vážení rodiče, dle aktuálního nařízení vlády nastoupí do školy dne 4. ledna 2021 pouze žáci 1. a 2. ročníku. Žáci ostatních ročníků se budou vyučovat distančně dle pokynů svých vyučujících.

Prosíme, sledujte pravidelně pokyny vyučujících v Google učebně školního e-mailu svého dítěte. Zde budou žáci pravidelně informováni jednotlivými vyučujícími o průběhu distanční výuky, rozvrhu online hodin a domácích úkolech.

Školní družina i školní jídelna bude v provozu pro žáky 1. a 2. tříd. Tito žáci budou mít oběd přihlášený. Ostatní žáci mohou odebírat dotované obědy výdejním okénkem, pokud si tento způsob stravování přihlásí. Školní kantýna v provozu nebude.

V celém areálu školy budou dodržována hygienická opatření odpovídající 5. stupni PES. Žáci tedy musí být denně vybaveni dostatečným počtem roušek.  

V Sezemicích dne 28. prosince 2020.     ZŠ Sezemice

Mgr. Zuzana Brandová

Školní docházka v roce 2020 bude ukončena v pátek 18. prosince 17. prosince 2020 Adélka Šafaříková - úspěch v celostátní šachové soutěži 7. ledna 2021