Sběr žaludů a kaštanů

11. října 2018

Kastany

17. 10. - 19. 10. 2018 - volně ložené žaludy a kaštany ponechte, prosím, před zadním vchodem školy. Počet přinesených kilogramů zapíšou žáci nebo rodiče do sešitu v chodbě školy u zadního vchodu nebo nahlásí třídnímu učiteli. Všem, kteří se sběru zúčastní, děkujeme.

Mgr. Zuzana Brandová

Krajské kolo přespolního běhu pro ZŠ a SŠ 9. října 2018 Folklorní koncert 12. října 2018