NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOLY

13. listopadu 2020

NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOLY

18. listopadu 2020 nastupují do školy žáci 1. a 2. ročníku.

Výuka, provoz školní družiny a školní jídelny bude probíhat v homogenních skupinách v plném rozsahu pro tyto žáky za povinnosti nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.

Ostatní žáci mohou nadále odebírat obědy výhradně okénkem u zadního vchodu do školy.

Mgr. Zuzana Brandová

Volby do školské rady 2020 12. listopadu 2020 Naučná stezka pro 1. stupeň 16. listopadu 2020